Reinkarnace

ReinkarnaceV hmotném světě přenáší živá bytost svá různá pojetí života z jednoho těla do druhého, podobně jako vítr přenáší vůně. Takto přijímá jeden druh těla a znovu ho opouští, aby přijala další. (Bhagavad-gítá 15.8).V posledních letech se termíny reinkarnace nebo karma stále více dostávají do povědomí lidí. V médiích se objevuje mnoho zpráv, dokumentů nebo filmů s tímto námětem a na trhu je k dostání mnoho knih o karmě a reinkarnaci. Dalo by se říci, že to naznačuje určitou nespokojenost s odpověďmi na existenční otázky, které nám dává moderní věda a různé západní filozofie a náboženství. Tím se vytváří prostor, který zaplňují další filozofické zdroje a tradice (tzv. přírodní náboženství nebo rozmanité východní filozofie), jejichž společným obsahem, i když s určitými odlišnostmi, je cyklické vnímání času. (Hmotný svět je tvořen a ničen opakovaně na rozdíl od pojetí lineárního vnímání času, které západní věda přijala ze židovsko-křesťanské tradice.)♦ Co je reinkarnace

♦ Postoj západní vědy k reinkarnaci


♦ Kdo vlastně jsem?


♦ Putování z těla do těla


♦ Karma – příčina stěhování duše


♦ Samsára – duchovní pohled na evoluci


♦ Můžeme se narodit jako zvíře?


♦ Osvobození z koloběhu zrození a smrti


♦ Reinkarnace v jiných kulturách a náboženstvích


/---html [img_assist|nid=279|title=|desc=|link=none|align=center|width=478|height=288] \---

V hmotném světě přenáší živá bytost svá různá pojetí života z jednoho těla do druhého, podobně jako vítr přenáší vůně. Takto přijímá jeden druh těla a znovu ho opouští, aby přijala další. (Bhagavad-gítá 15.8).V posledních letech se termíny reinkarnace nebo karma stále více dostávají do povědomí lidí. V médiích se objevuje mnoho zpráv, dokumentů nebo filmů s tímto námětem a na trhu je k dostání mnoho knih o karmě a reinkarnaci. Dalo by se říci, že to naznačuje určitou nespokojenost s odpověďmi na existenční otázky, které nám dává moderní věda a různé západní filozofie a náboženství. Tím se vytváří prostor, který zaplňují další filozofické zdroje a tradice (tzv. přírodní náboženství nebo rozmanité východní filozofie), jejichž společným obsahem, i když s určitými odlišnostmi, je cyklické vnímání času. (Hmotný svět je tvořen a ničen opakovaně na rozdíl od pojetí lineárního vnímání času, které západní věda přijala ze židovsko-křesťanské tradice.)♦ Co je reinkarnace

##♦ Postoj západní vědy k reinkarnaci
## ♦ Kdo vlastně jsem?
## ♦ Putování z těla do těla
## ♦ Karma – příčina stěhování duše
## ♦ Samsára - duchovní pohled na evoluci
## ♦ Můžeme se narodit jako zvíře?
## ♦ Osvobození z koloběhu zrození a smrti

♦ Reinkarnace v jiných kulturách a náboženstvích

Být člověkem jednou znamená být člověkem navždy?

Další populární mýtus o reinkarnaci předpokládá, že jakmile duše jednou dosáhne lidské podoby, v dalším životě se vždy znovu vrátí do lidského těla a již nikdy se nepřevtělí do nižších druhů…

Téměř reinkarnace (2. část)

Celá řada populárních knih o reinkarnaci se soustřeďuje na případy hypnotické regrese, ve kterých si dotyční údajně vzpomínají na podrobnosti z nějakého minulého života nebo minulých životů…

Téměř reinkarnace (1. část)

Knižní trh zaplavuje množství literatury, která „odhaluje pravdu“ o minulých životech. Lze jim věřit? A čemu máme věřit? Můžeme tyto publikace skutečně považovat za hodnověrné texty vysvětlující reinkarnaci?