Kulturní a historické souvislosti

Kulturní a historické souvislosti

Před nějakými dvaceti, třiceti lety běžný scénář počátků skutečné civilizace začínal v učebnicích u bran Řecka a Říma. Západní civilizace se odvíjela od antické epochy, a proto vše hodnotného, co se nacházelo nebo ještě nachází v jiných kulturách, muselo následně vyrůstat taktéž ze stejného kořene. Na jiné kultury se obvykle pohlíželo jako na primitivní a zaostalé. Je ale takový pohled správný a nezaujatý? Pátrejme proto společně po původu a vývoji lidské společnosti a odhalme tajuplné pravdy Véd.Vědecký výzkum odhaluje dávnou védskou kulturu


♦ Objev védské řeky Sarasvatí


♦ Fotografie z Nasa odhalily most na Srí Lanku


♦ Pátrání po ztraceném městě Dváraká


♦ Další archeologická naleziště a spojitosti


♦ Angkor Wat – město, které je chrámem
Invaze Árjů – skutečnost, nebo pouhý mýtus?

♦ Lingvistické interpretace

♦ Teorie o invazi árjů a archeologie


Kosmologie a matematika

♦ Védská kosmologie a matematika


Kontinuita védské filozofie

♦ Od dob Buddhy k Čaitanjovi MaháprabhuoviVédy versus jiné náboženské tradice

♦ Bhavišja Purána aneb „dějiny budoucnosti“

♦ Védské pozadí západní náboženské tradice

/---html [img_assist|nid=516|title=|desc=|link=none|align=right|width=220|height=164] \---

Před nějakými dvaceti, třiceti lety běžný scénář počátků skutečné civilizace začínal v učebnicích u bran Řecka a Říma. Západní civilizace se odvíjela od antické epochy, a proto vše hodnotného, co se nacházelo nebo ještě nachází v jiných kulturách, muselo následně vyrůstat taktéž ze stejného kořene. Na jiné kultury se obvykle pohlíželo jako na primitivní a zaostalé. Je ale takový pohled správný a nezaujatý? Pátrejme proto společně po původu a vývoji lidské společnosti a odhalme tajuplné pravdy Véd.Vědecký výzkum odhaluje dávnou védskou kulturu


## ♦ Objev védské řeky Sarasvatí
##♦ Fotografie z Nasa odhalily most na Srí Lanku
## ♦ Pátrání po ztraceném městě Dváraká
## ♦ Další archeologická naleziště a spojitosti
## ♦ Angkor Wat - město, které je chrámem


Invaze Árjů - skutečnost, nebo pouhý mýtus?## ♦ Lingvistické interpretace

## ♦ Teorie o invazi árjů a archeologie


Kosmologie a matematika## ♦ Védská kosmologie a matematika


Kontinuita védské filozofie## ♦ Od dob Buddhy k Čaitanjovi MaháprabhuoviVédy versus jiné náboženské tradice## ♦ Bhavišja Purána aneb „dějiny budoucnosti“

## ♦ Védské pozadí západní náboženské tradice