Centrum pro védská studia


Centrum se zabývá studiem dávné védské kultury a moudrosti. Různé aspekty této kultury uvádí do života a představuje i široké veřejnosti. Vážným zájemcům nabízí i vzdělávání v této oblasti. Zpřístupňuje ideální spojení duchovních hodnot a zásad vědomí Krišny s povinnostmi a činnostmi v běžném životě jednotlivce a společnosti.

Džagannáthův chrám v PuríDžagannáthův chrám v Purí

V centru všech tradičních kultur celého světa stály svaté osoby, které obohacovaly ostatní členy společnosti duchovním poznáním a zapojovaly je do zbožných, očistných a osvobozujících činností. V centru měst či vesnic ve védské kultuře stály chrámy, okolo kterých žily rodiny vykonávající své společenské povinnosti. Lidé pravidelně navštěvovali tyto chrámy pro duchovní povznesení, účastnili se obřadů či slavností a chrám nějakým způsobem podporovali (finančně, službou apod.).

Šríla Prabhupáda usiloval o naplnění předpovědi Čainanji Maháprabhua, že vědomí Krišny se rozšíří po celém světě. Na pokyn svého duchovního učitele přijel na Západ, aby dal lidem Krišnu, konečný cíl života, a také postup, jak Ho dosáhnout. Mimo jiné inspiroval své žáky, aby zakládali zemědělské farmy, tím vytvářeli společenství založená na védských zásadách, a také zakládal chrámy, v nichž instaloval Božstva Šrí Krišny. „Tyto chrámy by měly být vzorem duchovního života,“ říkal.

Šríla Prabhupáda zakládal chrámy hlavně proto, aby se lidé mohli sdružovat s oddanými, naučili se základům duchovního života, aby pochopili důležitost seberealizace, učili se vědě, jak si být vědomí Krišny, a zapojili se do oddané služby. Dobrá společnost je nezbytná, protože pomáhá rozvinout a udržet si rozhodnost nutnou k pokroku v duchovním životě. Na druhou stranu špatná společnost může veškerý duchovní pokrok snadno a rychle zničit.

Někteří žáci Šríly Prabhupády později navštěvovali i bývalé Československo. I přes velká rizika se v této komunistické zemi začaly rozšiřovat jeho knihy přeložené do češtiny. Skupinka oddaných Krišny, která se utvořila okolo roku 1987, v době, kdy se v tehdejším Československu blížil pád komunistického režimu, založila v roce 1991 v malém domku v Praze Modřanech první československý chrám – s oficiálním názvem Centrum pro védská studia. Začátkem roku 1993 tam instalovali Božstva Šrí Šrí Nitái-Navadvípačandry a v létě 1993 se chrám přestěhoval do Zličína. V prosinci 2010 se přestěhoval na adresu: Lužce 48, 267 18, Karlštejn.

www.harekrsna-luzce.cz