Věda a duchovnosambhútim ča vinášam ča
jas tad védóbhajam saha
vinášéna mritjum tírtvá
sambhútjámritam ašnuté„Ten, kdo dokonale zná Nejvyšší Osobnost Božství, Šrí Krišnu, Jeho transcendentální jméno, podobu, vlastnosti, zábavy a také toto pomíjivé hmotné projevení s dočasnými polobohy, lidmi a zvířaty, překoná smrt a dosáhne království Boha, neboli věčného života plného poznání a blaženosti." (Šrí Íšópanišad, 14. mantra)