Letní tábor Náma-hatta

Na těchto pár dní všichni čekáme celý rok! Tak proč vždy tak rychle utečou? Zdá se, že čas plyne nějak jinak, rychleji, a už se zase balíme domů, a přitom jsme vlastně doma tady! V srdci nám zůstane nezapomenutelný pocit, zážitek jako z duchovního světa, vždyť co jiného to může být? Tento pocit nejhlubší vnitřní spokojenosti, radosti, nadšení udělat něco pro Krišnu a Jeho oddané, ten nás bude celý rok inspirovat do duchovního života. Takový účinek má letní tábor Náma-hatta!

Známé příjemné prostředí – rybník, lesy, louky – mysl je okamžitě klidnější a stálejší. Člověk může ihned cítit úlevu od víru velkoměsta, svého zaměstnání, každodenních starostí. Tady se můžeme plně pohroužit do duchovního rozjímání a zaměstnat se ve službě Krišnovi. Nepotřebujeme počítače, televizi, rádio a žádné další „časožrouty", budeme jednoduše jen naslouchat o Krišnovi, zpívat pro Něho a tancovat, to vše v úžasné společnosti oddaných a přátel Krišny. Nemůžu uvěřit, že už jsme zase tady! Sláva! Sláva! Srdce se tetelí radostí! Jen je potřeba správně využít příležitost a nasát toho co nejvíce pro naši inspiraci, pomoci, s čím se dá, sdružovat se se všemi těmi úžasnými osobami…

Oltáře jsou letos dva a jsou vskutku pompézní! Veliké, překrásně vyzdobené. Z jednoho na nás milostivě shlížejí svýma hlubokýma lotosovýma očima Božstva Šrí Šrí Nitai-Gaurasundara a na druhém oltáři stojí největší Božstva v republice s těma největšíma očima – Pán Vesmíru Džagannáth se svým bratrem Baladévou a sestrou Subhadrou! A pak je tu ještě spousta dalších menších Božstev, která přijela se svými služebníky zblízka i zdaleka.

Velkým zdrojem inspirace na táboře Náma-hatta jsou přednášky a semináře vedené duchovními mistry ze zahraničí a oddanými. Letos se s námi o své realizace, zážitky, moudrost a poznání přijeli podělit Kadamba Kánana Svámí, Danavir Gósvámí, Lókanáth Svámí, Bhaktivaibhava Svámí, Džajapataka Svámí, Hari Šauri Prabhu a Mahádjúti Prabhu – osoby, jejichž společnost dává naší duchovní praxi život a hloubku a které v nás podněcují touhu dělat pokrok ve vědomí Krišny.

Co by to bylo za setkání oddaných bez kírtanu – společného zpívání svatých jmen Krišny? Kírtan je srdcem veškerého dění mezi oddanými a tady to platí dvojnásob – jen si představte, jakou to má sílu, když se několik set osob sejde a společně pro Krišnu zpívá, tančí, skáče… Extázi a nadšení se prostě neubráníte! Kírtany jsou divoké, ale i pomalé a meditativní, v každém případě se cítíte být blíž a blíž Krišnovi a jste šťastní!

Inu, supermarkety na táboře nevedeme, ale možnosti k ryze transcendentálním nákupům tu nechybí. Nejnavštěvovanějším obchůdkem je Góvinda butik, kde si můžete pořídit jednak vaišnavské oblečení, ale i parafenálie pro uctívání Božstev, obrázky, vonné tyčinky, ájurvédskou vegetariánskou kosmetiku, různé šperky, růžence, korálky na krk z posvátné rostlinky tulasí a mnoho dalšího. A veledůležité jsou stánky s transcendentální literaturou, nahrávkami přednášek a kírtanů, lahůdkami obětovanými Krišnovi, prostě se vším, co nás může povzbudit a inspirovat do praktikování vědomí Krišny!

…A když jsme u těch lahůdek – tady jsou každoročně snídaně, oběd i večeře opravdové lahůdkové hostiny! Až se vás zase jednou bude někdo ptát, co ti vegetariáni vlastně jedí, můžete o tom vyprávět od rána do večera!

Na táboře máte jedinečnou možnost aktivně se zaměstnat ve službě Krišnovi a pomoci, kde je třeba. Ať už se vydáte krájet zeleninu, zametat, vytírat, sbírat květiny a dělat z nich girlandy pro Božstva, prostě ať už se zapojíte jakkoli, odměnou vám bude nepopsatelný a nezapomenutelný pocit blaženosti a sounáležitosti. Tady nejste částí jen nějakého spolku, politické strany nebo sportovního klubu, což jsou všechno dočasná pomíjivá sdružení, tady jste součástí věčné Krišnovi rodiny a můžete zrealizovat svou věčnou totožnost Krišnova služebníka.

Nezbývá mi, než za nás za všechny moc a moc poděkovat všem organizátorům, hostům, účastníkům, prostě všem, za úžasnou, povznášející a inspirující atmosféru. Letní tábor Náma-hatta 2008 byl opět pro všechny účinnou povzbuzující duchovní injekcí…
Tak zase za rok!

(Autorka článku: Kristina Skulínková)


♦ Fotografie z letního tábora
 br/