Aktivity

Překlady a distribuce knih

Přestože jsou některé pojmy nebo části poznání Véd ve společnosti známé (např. jóga, karma, reinkarnace…), nikdo nepředstavil védskou moudrost v tak ucelené podobě jako Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda. Z védské literatury patří Bhagavad-gítá a Šrímad-Bhágavatam k opravdovým drahokamům.

Více o védské literatuře…


Vzdělávání a výchova

Centrum pro védská studia také nabízí možnost vzdělávání a výchovy v podmínkách chrámu, jehož duchovní atmosféra není tolik rušena vnější uspěchanou a chaotickou společností. Védská tradice velmi dbá podle rad písem a duchovních mistrů na rozvoj charakteru a způsobilosti členů celé společnosti. Pečlivě vychovává a vzdělává každého jedince podle jeho vrozených sklonů a schopností nejen ku prospěchu jeho samotného, ale i celé společnosti. Cílem takové společnosti není vykořisťovat přírodu a druhé pro uspokojování svých sobeckých tužeb, nýbrž dosáhnout dokonalosti života, návratu zpátky domů, zpátky k Bohu.


Kulturní a vzdělávací programy

Pro veřejnost pořádáme různé kulturní a vzdělávací programy. Jedná se o seznámení s bhakti-jógou, mantra-meditací, tradiční indickou hudbou, filozofií Véd přímo v Centru v Praze Zličín, v restauraci Góvinda nebo v jiných vhodných prostorách. Pravidelně také navštěvujeme i další města v Čechách.

Pro ty, kteří oceňují kulturu a učení Véd a chápou nutnost změny svých životních hodnot, nabízíme mnoho dalších možností (mini kurzy bhakti-jógy, domácí programy, osobní vedení v duchovním životě, přednášky z Bhagavad-gíty a Šrímad-Bhágavatamu, letní Náma Hatta tábor a další).


Festivaly

Každoročně u příležitosti oslav zjevení Krišny, Jeho společníků atd. pořádáme v našich centrech několik velkých festivalů, otevřených široké veřejnosti.

V průběhu léta pořádáme v Praze (letos poprvé) jeden z nejstarších festivalů na světě, zvaný Ratha-játrá, festival vozů, kdy Krišna jako Pán Džagannáth (Pán Vesmíru) projíždí ulicemi města na velkém vyřezávaném a pěkně ozdobeném voze, který je tažen průvodem radostně zpívajících a tancujících oddaných. Celý festival vrcholí programem s bohatou přehlídkou vaišnavské kultury.

Během několika málo posledních let se stalo skoro zvykem, že každý rok na konci jara a začátkem léta připravujeme v některých městech České republiky velké festivaly pro širokou veřejnost, takzvané Happy festy. Jsou zváni všichni, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne a večer s bohatým programem (indická i netradiční hudba, dále tanec, módní přehlídka, občerstvení z naší restaurace a další zajímavosti).


Nagar kírtany (harinámy)

Nagar kírtan (harinám) označuje veřejné skupinové zpívání jmen Krišny v ulicích měst (kírtan znamená „opěvování, zpívání“ a nagar znamená „město“). Toto melodické zpívání Hare Krišna mahá-mantry v ulicích měst započal před pěti sty lety a poté i rozšiřoval Šrí Čaitanja Maháprabhu. Toto opěvování jmen Krišny, Nejvyšší Osobnosti Božství, doprovázené hrou na tradiční hudební nástroje, jako jsou mridangy (hliněné bubny) a karatály (mosazné činelky), není nějakou uměleckou prezentací, ale jedná se o velice uznávaný způsob meditace, do které se mohou zapojit úplně všichni.

I když se nagar kírtany zajisté zasluhují o pěkné kulturní zpestření někdy dost jednotvárného života ve městě, jsou důležité hlavně pro svůj duchovní přínos. Duchovně očišťují nejen naše vědomí, ale i okolí.

V Praze se můžeme pravidelně setkávat s nagar kírtany již od začátku devadesátých let. Pokud je počasí alespoň trochu přívětivé, vycházíme každou středu a pátek ve čtyři hodiny odpoledne z Náměstí republiky. Občasně zavítáme i do jiných měst v Čechách.


Chrámové uctívání

Jednou z hlavních činností chrámu je uctívání Božstev (podoby Krišny), které je ve védské literatuře popsáno jako velmi důležitá součást procesu bhakti-jógy.

V chrámu od časných ranních hodin probíhá duchovní program, jehož základem je zpívání transcendentální zvukové vibrace Hare Krišna mahá-mantry a naslouchání védské literatuře, konkrétně Šrímad-Bhágavatamu a Bhagavad-gítě. Tyto činnosti přinášejí stálý duchovní pokrok a jsou nezbytnou každodenní součástí života oddaného.

♦ Jak přišla Božstva Šrí Šrí Nitái-Navadvípačandry do Čech


Kurzy vaření

Ti, kterým chutná v našich restauracích Govinda nebo jsou příznivci vegetariánské stravy a chtěli by sami připravovat takové úžasné pokrmy, se mohou tomuto umění naučit na našich kurzech zvaných „Kurz Hare Krišna vaření“.